Indiening onderzoek

Standaard onderzoeksdossier

Als je onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt, moet je het onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen aan de oordelende toetsingscommissie (erkende METC of de CCMO).

Het standaard onderzoeksdossier geeft een overzicht van de documenten die je moet indienen. De documenten lever je in een vaste volgorde en codering in, zodat de toetsingscommissie snel en efficiënt kan controleren of het onderzoeksdossier volledig is.

Het dossier bestaat uit de secties A t/m K. Daarbij staat A voor brieven, B voor formulieren, C voor het onderzoeksprotocol, D voor productinformatie, E voor proefpersoneninformatie et cetera. 

Voor geneesmiddelenonderzoek geldt dat je het onderzoeksdossier ook moet indienen bij de bevoegde instantie. Deze voert een marginale toets uit. 

Leer hier meer over het standaard onderzoeksdossier, de verplichte formulieren en de beschikbare modeldocumenten.