Multicenteronderzoek

Richtlijn Externe Toetsing

Multicenteronderzoek is onderzoek dat in meer dan één centrum wordt uitgevoerd. Hiervoor gelden nadere regels zoals vastgelegd in de CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET 2012).

Het proces voor het verkrijgen van goedkeuring voor de uitvoering van een multicenteronderzoek kent drie belangrijke stappen:

1. De ondertekening van de onderzoeksverklaring door het hoofd van de afdeling, de zorggroepmanager of door een persoon in een vergelijkbare positie.

2. De beoordeling door de METC.

3. De toestemming van de instellingsleiding (raad van bestuur/directie) voor de uitvoering van het onderzoek in de eigen instelling, nadat het onderzoeksdossier is goedgekeurd door de oordelende METC.