Uitvoering onderzoek

Ook tijdens de uitvoering van het onderzoek heb je als onderzoeker verplichtingen ten aanzien van de proefpersonen, de opdrachtgever en de oordelende METC.

Deze verplichtingen hebben onder meer betrekking op het schriftelijk informeren van de proefpersonen, de toestemmingsprocedure, het melden van de start- en einddatum van het onderzoek, het indienen van substantiële amendementen, het registreren en melden van ongewenste voorvallen en bijwerkingen en het indienen van voortgangs- en eindrapportages.